Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7367 3fc0 390
Reposted fromchevre chevre viazapachsiana zapachsiana
3012 dbba 390
Reposted fromfeels feels viazapachsiana zapachsiana
6500 b410 390
Reposted fromrobaczek robaczek viazapachsiana zapachsiana
Reposted frombluuu bluuu
1050 e52e 390
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viazapachsiana zapachsiana
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viazapachsiana zapachsiana
Reposted frombluuu bluuu
7476 40ba 390
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiksz wiksz
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
0571 6e38 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Reposted fromnfading nfading viadusz dusz
7452 281b 390
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl